Till toppen

Tips hur du markerar i en vallista


Minst ett värde i varje lista måste väljas för att visa ett resultat. När du endast vill se en eller fler variabler, markera endast de efterfrågade raderna. För att ångra en markering, tryck på CTRL knappen och klicka med musknappen på den markerade raden. För att markera alla rader i en listruta: - Markera första raden i listrutan. Tryck sedan på knapparna SHIFT och END samtidigt. För att välja/ångra en markerad rad i en listruta: - Tryck på CTRL knappen och klicka på vänster musknapp på den markerade raden samtidigt. För att välja en eller fler rader i en listruta: - Markera en linje i en rad genom att trycka ned vänster musknapp och dra sedan över de önskade raderna. Eller, markera först raden på din lista och sedan tryck på knappen SHIFT samtidigt som du trycker på piltangenten upp eller ned på tangentbordet. - Markera ett värde, inte i en rad, genom att trycka på CTRL knappen samtidigt som du trycker på vänster musknapp på de önskade raderna. För att söka på ett specifikt värde i en listruta: - Markera första raden i listrutan. Skriv sedan första bokstaven i den efterfrågade raden. Om du misslyckas med att få rätt rad, prova att skriva igen tills du hittar rätt värde. Eller använd upp/nedpilarna eller musknappen för att fortsätta leta.